Sisekaemuse Seminar

Sisekaemuse seminar on 10 päeva kestev intensiivne, kogemuslik kursus, igapäevase kestusega kolm kuni neli tundi (tavaliselt õhtuti), mis annab osalejatele võimaluse õppida eristama intuitsiooni häält teiste peas kõlavate häälte seast, ja seda usaldama. Intuitsioon on teisisõnu vaikne tasane sisemuses kõlav hääl, tõe hääl, Püha Vaimu või Sat Guru hääl. See on hääl, mida paljud vaimsed traditsioonid järgima kutsuvad, kuid enamik ei täpsusta, kuidas eristada seda teiste häälte ja mõtete seast, mis igal hetkel meie meelest läbi tormavad.

Sisekaemuse seminar sai alguse 1988. aastal Indias Sri Sai Baba ashramis, pärast seda, kui Prem Mulberry oli vastu võtnud oma ülesande, Püha Vaimu sõnu kasutades, „teha lugemisi“. Lugemine ehk parema väljendi puudumisel, intuitiivne lugemine, on Imede Kursuse kolme põhilise aspekti praktiseerimine: Ole vaikuses. Kuula. Ja lase lahti. Vaikselt olemine võimaldab meelel, vähemalt hetkekski, tegeleda millegi tavapärasest erinevaga, tavapärane on kõike muud, kui vaikuses olemine. Kuulamine tähendab selle tajumist, mis on parajasti sisemuses olemas ja elamas ning väljendumiseks valmis. Lahti laskmine tähendab lubada sellel väljenduda. Edasine lahti laskmine tähendab selle kohaselt tegutseda.

Naljatlemisi on öeldud, et kui inimene räägib Jumalaga, siis seda nimetatakse palveks ning kui Jumal inimesega räägib, nimetatakse seda skisofreeniaks. Nii see pole. See on teadliku meele ühendamine sisemise, tõel põhineva, häälega. Leidub mitmeid mooduseid selle tegemiseks. Sisekaemuse seminaril õpitakse seda tegema intuitiivse lugemise praktiseerimise kaudu.

Seminari käigus praktiseerivad õpilased intuitiivset lugemist koos paarilisega. Esimese, sissejuhatava, õhtu järel ning pärast igaõhtust lugemise tehnikate õpetamist, töötavad osalejad erineva paarilisega, loodetavasti kellegagi, kes pole osalejale eelnevalt tuttav või kui on, siis vähesel määral. Neile antakse paarilise elu kohta käiv teema ning kordamööda on nad vaikuses, kuulavad endasse ning lasevad lahti, võtmaks vastu informatsiooni selle teema kohta. Seejärel praktiseerivad nad vastu võetud informatsiooni tõlkimist sõnadesse ja nende sõnade väljendamist paarilisele. Paariline annab kohest tagasisidet, mis teavitab lugejat, kuidas tal läheb. Lugejal tuleb täielikult lahti lasta mitmeid vorme võtvast vastupanust, väljendamaks paarilisele seda, mille suhtes ta kindel pole. Kogu seminari eesmärk on edendada õpilase võimet lahti lasta jumaliku armastuse kohalolu teel olevatest sisemistest takistustest. See meetod võimaldab lugeja rollis oleval õpilasel muutuda teadlikumaks ja usaldavamaks sisemise Õpetaja suhtes ning varustab „loetava“ rollis olevat õpilast teabega, mis võib abiks olla sisemise rahu poole liikumise teel. Tegemist on olukorraga, millest võidavad kõik.

Sisekaemuse seminar on toimunud enam kui viiekümnel korral neljal erineval mandril. Selle eduprotsent on 98 protsenti!

Seminari hind on kujundatud järgmiselt - Premi ja seminar korraldaja kulutused saavad osalejate poolt samaväärselt hüvitatud. Nii on seminaril kindel hind ning see on igal seminaril erinev. Premi töötasu laekub annetuste kaudu ja selle kohta jagatakse lähemalt selgitusi seminaril.

Osalejatel soovitab Prem soojalt vastu võtta temalt lugemine vähemalt aasta enne osalemist seminaril.

Sisekaemuse seminari lõpetanutele pakutakse võimalust osaleda Rahu seminaril. See on intensiivne nädalavahetuse seminar, mis on loodud selleks, et kasutada Sisekaemuse seminaril omandatud töövahendeid andestamise praktiseerimiseks.

Kui sa oled huvitatud osalemisest Sisekaemuse seminaril, Premile e-kirja saatmiseks vajuta siia.

Kui sa oled huvitatud osalemisest järgmisel Hispaanias toimuval Sisekaemuse seminaril, toimumise kuupäevad leiad Premi tuurikalendrist, vajuta siia, et saata e-kiri Adrianale, võid talle ka Hispaaniasse helistada tel. +34 633 57 18 69.

Eestis toimuvate seminaride ja Premi eraseansside kohta lisainfo leiad https://sisekaemus.weebly.com/.

Meie Facebooki aadressi leiad siit.

Kui sa oled Sisekaemuse seminari korraldamisest huvitatud vajuta siia.