On palju põhjuseid, miks sellele kodulehele on lisatud alajaotus annetuste jaoks.

See muudab inimeste jaoks, kes võtavad lugemise vastu Skype’i teel või lindistatud kujul, annetuse tegemise lihtsamaks.

See aitab inimesi, kellel pole võimalik lugemist endale lubada.

See lihtsustab hilisemat annetuse tegemist inimeste jaoks, kel antud hetkel pole lugemise eest tasumine võimalik.

See aitab inimestel, kes unustavad annetada peale Skype’i teel või lindistatud lugemise vastu võtmist, teha seda kohe, kui meelde tuleb.

See aitab inimestel, kes tunnevad, et ei väärtustanud lugemist kohe täielikult, teha tahtmise korral lisaannetusi.

See aitab Premil jätkata reisimist ning olla isiklikuks lugemiseks kättesaadav.

Prem on palju aastaid töötanud annetuste põhiselt ning aastaid on inimesed julgustanud teda annetuste suuruse osas soovitusi andma. Lugemise väärtust on võimatu hinnata, sest erinevate inimeste jaoks on see erinev. Soovitatav on küsida alati vastust enda sees ning lubada oma intuitsioonil annetuse suurus öelda, kuid kui see on raske või sa ei usalda oma intuitsiooni, on soovituslikuks annetuse suuruseks 60 eurot.

.Donate now with paypal small